BTK, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc’in (Periscope/Scope) reklam yasağını kaldırıldı

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.