Rekabet Kurumunun “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu”nda Türkiye’de finansal teknolojiler (fintek) ekosisteminin gelişimi için teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulması, üniversitelerde fintek programlarının açılması, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi özellikle uzun vadede Türkiye’nin bu alandaki yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Fintek ekosisteminin gelişimi adına sektör oyuncularıyla kamu otoritelerinin sağlıklı diyalog mekanizmaları geliştirmesi gerektiği vurgulandı

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Untitled youtube mp3 mp3 indir Blaze Clan