Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun 5’inci maddesinde yapılan değişikliğin 25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebileceğini duyurdu.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.